K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Zapisy na kursy i moduły


Zapisy na kursy

Pierwszy krokiem przed rozpoczęciem realizacji kursu są zapisy.

Aby zapisać się na kurs należy:

  • z bocznego paska narzędzi, z kategorii NARZĘDZIA wybieramy opcję KURSY
  • z listy dostępnych kursów wybieramy ten, za który dokonaliśmy płatności i chcemy realizować
  • wybieramy opcję ZAPISZ SIĘ NA TEN KURS
  • w pustym polu wklejamy lub wpisujemy kod dostępu składający się z liter i cyfr i klikamy ZAPISZ NA KURS

Jeżeli poprawnie wpisaliśmy kod zostaniemy zapisani na wybrany kurs i pojawi on się na pasku narzędzi z lewej strony pod napisem KURSY.

Sam zapis na kurs nie oznacza, że możemy zacząć go realizować. Platforma jest tak przygotowana, aby każdy uczestnik mógł rozpocząć i realizować kursy w dowolny momencie dlatego też dokonujemy zapisu osobno na konkretne moduły.


Zapisy na moduły

Zapisy na moduły są niezbędne do rozpoczęcia realizacji kursu, a także kolejnych części kursu. System zapisów na moduły umożliwia nam realizacje zadań w dowolnym, ustalonym przez nas czasie. Zapisu na każdy moduł należy dokonać do soboty, godz. 23:59. Umożliwia to rozpoczęcie modułu w poniedziałek następujący po tygodniu, w którym dokonali Państwo zapisu. Wszystkie zapisy dokonane po wyznaczonym terminie tj, po godz. 23:59 w sobotę zostaną otwarte w następnym tygodniu. Nie ma możliwości dopisania się do modułu podczas jego trwania ani po wyznaczonym terminie.

Aby dokonać zapisu na moduły i rozpocząć naukę:

  • klikamy w nazwę Państwa kursu znajdującą się w kategorii KURSY
  • przechodzimy do struktury kursu
  • klikamy w pierwszą górną żółtą kropkę symbolizującą moduł
  • potwierdzamy zapis na listę uczestników klikając OK
  • poprawny zapis skutkuje zmianą statusu modułu - kropki, a tym samym zmianą jego wyglądu. Kropka powinna być pomarańczowa, z niebieską otoczką.

Zapisu na każdy moduł należy dokonać do soboty, godz. 23:59. Umożliwia to rozpoczęcie modułu w poniedziałek, o godz.8:00 następujący po tygodniu, w którym dokonali Państwo zapisu. Wszystkie zapisy dokonane po wyznaczonym terminie tj, po godz. 23:59 w sobotę zostaną otwarte w następnym tygodniu. Nie ma możliwości dopisania się do modułu podczas jego trwania ani po wyznaczonym terminie. Poprawny zapis na moduł będzie skutkował zmianą w poniedziałek koloru kropki na niebieski,a co za tym idzie zmianą statusu modułu na dostępny.

Moduły uruchamiane są w poniedziałki, o godzinie 8:00 i czas na ich realizację jest do niedzieli, godz. 20:00. Aby realizować kolejne moduły kursu także należy dokonać na nie zapisu według tej samej procedury. Zapisu na kolejny moduł możemy dokonać zanim ukończymy moduł poprzedni. Pozwoli nam to zachować ciągłość pracy na platformie. Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań moduł nie otworzy się, a my będziemy mieli przerwę w realizacji kursu do momentu zapisu na moduł. Ze względu na zasadę działania mechanizmu zapisów nie ma konieczności realizacji modułów w każdym tygodniu. Proszę tylko pamiętać, że na realizację kursu jest czas 6 miesięcy od momentu zapisania się na dane szkolenie.

Nie ma możliwości dopisania się do grupy istniejącej w trakcie tygodnia, dlatego po dokonaniu zapisu należy poczekać na najbliższy poniedziałek na uruchomienie wybranych modułów.


Przedłużenie modułu

Jeżeli z jakiś powodów nie udało nam się zaliczyć min 70% zadań w terminie mamy możliwość przedłużenia realizacji modułu. Dostępne mamy dwie możliwości prolongaty na każdy kurs. Każda następna wymaga uzasadnienia oraz późniejszej akceptacji operatora kursu. Aby przedłużyć możliwość rozwiązywania zadań moduł musi mieć status niezaliczony. Status ten otrzymują moduły o aktywności mniejszej niż 70%. Moduły zamykają się we wtorki więc od środy po tygodniu realizacji zadań można prolongować moduł. Będzie on dostępny tak jak każdy inny moduł do niedzieli, godz. 20. Aby przedłużyć moduł ze statusem niezaliczony przechodzimy do struktury kursu i klikamy w czerwoną kropkę niezaliczonego modułu.

Otrzymamy komunikat o ilości wykorzystanych prolongat, a także informacje do kiedy mamy możliwość wykonać zadania. Jeżeli chcemy podejrzeć, które z zadań wykonaliśmy błędnie lub nie udzieliliśmy odpowiedzi wybieramy opcję KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO TABELI NIEZALICZONEGO MODUŁU. Jeżeli chcemy prolongować moduł wybieramy opcję PRZEDŁUŻ REALIZACJĘ.

Moduł zostanie prolongowany, a my na naszą skrzynkę wiadomości otrzymamy informację o zmianie statutu modułu. Wszystkie zadania i notatki w prolongowanym module są dostępne od razu. Te, które mają statut ZALICZONE nie wymagają od nas żadnej ingerencji. Wykonujemy zadania, których nie podjęliśmy lub zostały błędnie zrobione.

Zaliczenie kursu

Po wykonaniu wszystkich zadań platforma poprosi nas o przesłanie swoich danych do wystawienia certyfikatu. Warunkiem wysłania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest uzyskanie minimum 70% aktywności z każdego modułu oraz wysłanie swoich danych. Państwa dane osobowe nie są przez nas zbierane i służą tylko do wystawienia zaświadczenia i jego wysłania.