K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Podstawowe pojęcia

Poniżej znajdują się podstawowe pojęcia związane z działaniem i pracą na platformie. Są one wynikiem wdrożonego innowacyjnego sposobu prowadzenia kursów e-learningowych.

  • Kurs – dostępny na platformie zbiór materiałów dydaktycznych w formie interaktywnego kursu e-learningowego. Każdy z kursów podzielony jest na jednostki lekcyjne zwane modułami.
  • Tabela kursu – jest to wykres reprezentujący strukturę wybranego kursu. Każda ikona kropki oznacza lekcję czyli moduł. Poniżej można zobaczyć przykładową tabelę kursu.
  • Moduł – czyli lekcja, reprezentowana jest przez ikonę kropki na tabeli kursu. Kurs należy realizować poziomami. Nie narzucamy kolejności realizowania modułów na danym poziomie - muszą Państwo pamiętać aby zapisywać się na moduły samodzielnie, poprzez kliknięcie na dany moduł w tygodniu poprzedzającym zaplanowaną realizację (do soboty godz. 23:59). Zapisy po tym terminie zostaną zaliczone na poczet kolejnego tygodnia. Realizacja każdego modułu trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do niedzieli godz. 20:00 - po tym terminie nie ma możliwości wysyłania rozwiązań w danym tygodniu. Każdy moduł podzielony jest na części, które odpowiadają kolejnym dniom jednostki lekcyjnej. W kolejnych dniach pojawiać się będą stopniowo nowe zadania, symulacje, wykłady, materiały dodatkowe lub ankiety. Każdej lekcji towarzyszy wydzielona kategoria na forum, na którym można konsultować się z innymi uczestnikami oraz opiekunem modułu.
  • Forum dyskusyjne – jest to część platformy przeznaczona do komunikacji między uczestnikami kursu, dydaktykami oraz administratorami.