K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Przebieg kursu

Jeżeli dokonali Państwo poprawnego zapisu na moduł i posiada on status dostępny, zadania, prezentacje i notatki będą dostępne od poniedziałku 8:00 do niedzieli, godz 20:00. Każdy moduł podzielony jest na dni tygodnia, podczas których realizują Państwo kolejne elementy kursu. Znajdziemy tutaj filmy instruktażowe, zadania otwarte i zamknięte

Kolejne części modułu będą udostępniane wraz z upływem dni tygodnia. Nie ma możliwości tuż po otworzeniu modułu wykonania zadań z wszystkich dni tygodnia. Taka możliwość istnieje natomiast ostatniego dnia tygodnia kiedy cały kurs będzie dostępny. Zawartość modułu i ilość zadań do wykonania jest zależna od struktury kursu. Zadania należy wykonać w terminie do niedzieli, do godz. 20. Istnieje możliwość przedłużenia realizacji modułu. Moduły zawierają filmy instruktażowe, zadania do wykonania i materiały dodatkowe. Zadania mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.

Odpowiedzi udzielamy w wyznaczonym miejscu na odpowiedz i zatwierdzamy przyciskiem WYŚLIJ ROZWIĄZANIE.

Zadanie zostało wysłane do opiekuna kursu i czeka na sprawdzenie. Średni czas odpowiedzi na zadanie to 6 h. Maksymalnie tutor ma 36 godzin na sprawdzenie zadania. W tym czasie zadanie ma status OCZEKUJĄCE.

Jeżeli zadanie zostanie uznane za poprawnie rozwiązane jego status zmieni się na WYKONANE

Opiekun kursu może także skomentować nasze rozwiązanie zadania lub udzielić wskazówek. Komentarz będzie dostępnym po otwarciu zadania, na które udzieliliśmy odpowiedzi.

W przypadku kiedy zadanie nie zostało wykonane poprawnie otrzyma ono status BŁĘDNE

Zadanie można poprawiać dowolną ilość razy.

W przypadku kiedy zadanie wymaga załączenia obrazka czy dowolnego pliku należy go najpierw wczytać do AKTÓWKI PLIKÓW.

W tym celu z lewego paska narzędzi wybieramy opcję AKTÓWKA PLIKÓW.

Dodajemy pliku do aktówki wybierając opcję DODAJ NOWY PLIK.

Przechodzimy do wybrania pliku z dysku naszego urządzenia, a następnie opcją WYŚLIJ PLIK załączamy plik do aktówki.

Jeżeli plik został poprawnie dodany do aktówki możemy wrócić do naszego zadania i dodać plik w miejscu odpowiedzi. Plik dodajemy ikoną spinacza, akceptując wybór klikając w opcję WYBIERZ.

Należy pamiętać aby kursor myszki był ustawiony w polu odpowiedzi w momencie dodawania pliku. Aktualny stan zaliczenia modułu widziany jest na w postaci paska postępu w podglądzie modułu.

Przedłużenie modułu

Jeżeli z jakiś powodów nie udało nam się zaliczyć min 70% zadań w terminie mamy możliwość przedłużenia realizacji modułu. Dostępne mamy dwie możliwości prolongaty na każdy kurs. Każda następna wymaga uzasadnienia oraz późniejszej akceptacji operatora kursu. Aby przedłużyć możliwość rozwiązywania zadań moduł musi mieć status niezaliczony. Status ten otrzymują moduły a aktywności mniejszej niż 70%. Moduły zamykają się we wtorki więc od środy po tygodniu realizacji zadań można prolongować moduł. Będzie on dostępny tak jak każdy inny moduł do niedzieli, godz. 20. Aby przedłużyć moduł ze statusem niezaliczony przechodzimy do struktury kursu i klikamy w czerwoną kropkę niezaliczonego modułu.

Otrzymamy komunikat o ilości wykorzystanych prolongat, a także informacje do kiedy mamy możliwość wykonać zadania. Jeżeli chcemy podejrzeć, które z zadań wykonaliśmy błędnie lub nie udzieliliśmy odpowiedzi wybieramy opcję KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO TABELI NIEZALICZONEGO MODUŁU. Jeżeli chcemy prolongować moduł wybieramy opcję PRZEDŁUŻ REALIZACJĘ.

Moduł zostanie prolongowany, a my na naszą skrzynkę wiadomości otrzymamy informację o zmianie statutu modułu. Wszystkie zadania i notatki w prolongowanym module są dostępne od razu. Te, które mają statut ZALICZONE nie wymagają od nas żadnej ingerencji. Wykonujemy zadania, których nie podjęliśmy lub zostały błędnie zrobione.

Zaliczenie kursu

Po wykonaniu wszystkich zadań platforma poprosi nas o przesłanie swoich danych do wystawienia certyfikatu. Warunkiem wysłania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest uzyskanie minimum 70% aktywności z każdego modułu oraz wysłanie swoich danych. Państwa dane osobowe nie są przez nas zbierane i służą tylko do wystawienia zaświadczenia i jego wysłania.