K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Zaliczenie modułów i kursów

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywność uczestnika na platformie na poziomie minimum 70% każdego modułu. Aktualny stan modułu widoczny jest w postaci paska postępu. Kolor paska jest zmienny w zależności od aktywności uczestnika. Czerwony kolor wskazuje na brak uzyskania minimum do zaliczenia, zielony zaś świadczy o zaliczeniu modułu.

Aby dowolny moduł został uznany za zaliczony, należy wykonać poprawnie co najmniej 70% jego aktywności.

Zaliczenie kursu oznacza zaliczenie wszystkich modułów przewidzinych w kursie. Zaliczenie kursu jest niezbędne do otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu.

Zaświadczenie kursu

Każdy uczestnik szkolenia e-learningowego prowadzonego przez Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ma możliwość otrzymania numerowanego zaświadczenia ukończenia szkolenia wraz z raportem postępów z platformy, a także zniżką na kolejny kurs. Zaświadczenia wysyłamy pocztą bez dodatkowych opłat. Wyjątkiem są zaświadczenia ukończenia darmowych kursów, za które może zostać naliczona opłata.

Po ukończeniu kursu otrzymają Państwo wiadomość od platformy Okapi o konieczności przesłania swoich danych do wystawienia zaświadczenia. Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres korespondencyjny należy wysłać na adres sekretariat@ocdn.pl. Zaświadczenie możemy wysłać także na adres szkoły.

Państwa dane osobowe nie są przez nas zbierane i służą tylko do wystawienia zaświadczenia i jego wysłania.

Zaliczenie modułów o statusie NIEZALICZONY

Każdy moduł, który nie zostanie przez nas zaliczony w terminie lub nie uzyskamy minimum 70% otrzyma status niezaliczony. Możemy go przedłużyć do realizacji i uzupełnić braki wykorzystując jedną z dostępnych prolongat. Aby przedłużyć moduł ze statusem niezaliczony przechodzimy do struktury kursu i klikamy w czerwoną kropkę niezaliczonego modułu. Będzie on dostępny tak jak każdy inny moduł do niedzieli, godz. 20.