K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Tabela kursu

Jest to wykres reprezentujący strukturę wybranego kursu. Każda kulka oznacza lekcję czyli moduł.

W zależności od ikony modułu może być on niedostępny, dostępny, oczekujący, aktywny, zaliczony, niezaliczony lub prolongowany.

Omówmy możliwe sytuacje.

  • Moduł niedostępny – nie możesz się na niego jeszcze zapisać.
  • Dostępny do zapisania się – aby się na niego zapisać klikamy ikonę kulki, a następnie potwierdzamy.
  • Oczekujący – moduł oczekuje na uruchomienie. Moduły są uruchamiane w poniedziałki po uzbieraniu pewnej liczby chętnych (średnio kilkunastu osób). Jeżeli chcesz zrezygnować z chęci zapisu na moduł możesz tego dokonać klikając na ikonie.
  • Aktywny – to moduł w którym właśnie bierzesz udział. Kliknij, aby przejść do wykładów oraz zadań.
  • Zaliczony – moduł, który ukończyłeś z wynikiem pozytywnym.
  • Niezaliczony – moduł niezaliczony, jeśli nie ukończysz go w przeciągu tygodnia od rozpoczęcia. Kliknij na ikonie aby uzyskać prolongatę – dodatkowy tydzień na ukończenie modułu.
  • Prolongowany – moduł aktywny, w trybie prolongaty

Tabela kursu zawiera także odnośniki do ważnych częsci platformy, oraz pokazuje aktualny postęp w realizacji modułów. Poniżej znajduje się dokładny opis dodatkowych elementów tabeli kursu:

  • Forum - link do głównego wątku dla danego kursu na forum.

  • Podsumowanie postępu uczestnika