K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Ważne wydarzenia

Ważne wydarzenia – Na tej podstronie pojawiać się będą ważne wydarzenia związane z pracą platformy i realizowanymi kursami skierowane do szerokiego grona odbiorców. Zachęcamy do systematycznego przeglądania tej strony.