K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Aktówka plików

Komponent aktówki plików został wprowadzony w celu wymiany materiałów wymaganych do zaliczania niektórych zadań na platformie.

Korzystając z tego komponentu można np. umieszczeć na platformie wyniki wykonanych ćwiczeń w programie GeoGebra, PowerPoint, Lyx itd.

Aby załączyć plik do rozwiązania zadania na platformie OKAPI należy:

  • dodać plik do aktówki plików,
  • przejść do wybranego zadania i otworzyć okno rozwiązania,
  • za pomocą symbolu spinacza dodać plik jako załącznik do rozwiązania - plik można wybrać tylko z aktówki plików.
Proszę pamiętać, aby kursor w momencie dodawania pliku ustawiony był w polu odpowiedzi.