K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Forum dyskusyjne

Forum dyskusyjne podzielone jest na kategorie tematyczne. Widok główny (strona główna) ma postać drzewiastej struktury. Klikając na wybraną kategorię przechodzimy do jej widoku szczegółowego, gdzie możemy stworzyć nową wiadomość, przeczytać wiadomości lub odpisać na konkretną wiadomość.

Po wejściu w daną kategorię wyświetla się klasyczny widok (płaski) całej kategorii. Podkategorie są wtedy zaznaczone na początku listy tematów, klikając w nie, wchodzimy głębiej w strukturę forum.

Forum służy do dyskusji, rozwiązywania zadań grupowych, a także zadawania pytań między wszystkimi użytkownikami oraz operatorami platformy (uczniowie, dydaktycy oraz administratorzy).

Zachęcamy do brania czynnego udziału w życiu forum i odpowiadania na pytania innych uczestników.

Każdy z użytkowników forum może kliknąć przycisk „Pomógł” znajdujący się przy każdej wiadomości forum, aby poinformować platformę o tym, że wiadomość innego użytkownika była dla nas pomocna.

- Przycisk opcji „Pomógł”

informacje o aktywności na forum są odnotowywane przez system i znajdują odzwierciedlenie w końcowych raportach.

Aby utrzymać względny porządek na forum został wprowadzony mechanizm archiwizowania wątków grup, które zakończyły realizację danego modułu. Wątki takie są domyślnie ukrywane. Można jednak te wątki nadal przeglądać, klikając w przycisk Pokaż wątki archiwalne

Na forum dostępna jest także wyszukiwarka.