K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Raporty

Narzędzie raportów służy do generowania zestawienia Państwa aktywności na platformie w formie gotowej do druku w formacie PDF. Tego typu raport dołączany jest także do certyfikatu ukończenia danego kursu. Ze względu na bogate informacje, raport może być cennym zaświadczeniem zdobytej przez Państwa Wiedzy.

Aby wygenerować raport należy kliknąć przycisk „Zamów raport” dostępny na dole formularza - listy wygenerowanych raportów. Po wybraniu typu i kursu należy kliknąć „Zapisz”. Raport zostanie oddelegowany do wygenerowania.

Zbieranie danych z aktywności na platformie może zająć trochę czasu, dlatego nalezy poczekać, aż platforma przetworzy zlecenie. W tym czasie w tytule raportu na liście raportów widoczne będzie „(w trakcie generowania)”.

Kiedy raport zostanie wygenerowany będzie można go pobrać do druku poprzez kliknięcie w jego nazwę na liście raportów.