K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

LaTeX - Wprowadzenie

Język LATEX (czt. latech) jest językiem zapisu matematycznego i ogólnoświatowym standardem profesjonalnych publikacji. Dzięki wbudowanemu kompilatorowi można z niego korzystać w trakcie nauki na platformie OKAPI. Język LaTeX pozwala łatwo zapisać proste i skomplikowane wyrażenia matematyczne, jak i rozwiązywać zadania. Więcej o języku można przeczytać na oficjalnej stronie projektu LaTeX.

Powiązane: