K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Wprowadzenie

Znajomość języka LaTeX będzie niezbędna do rozwiązywania zadań zamknietych i otwartych. Panel przykładowego zadania otwartego wygląda następująco:

Aby rozpocząć wprowadzanie formuł w języku LATEX klikamy na ikonę:

Automatycznie otwierane jest okno edytora równań:

Teraz możemy przystapić do wprowadzania formuł matematycznych. Okno edytora równań jest tak przygotowane, aby umożliwiało wprowadzanie formuł, a także obserwowanie wzoru wynikowego (tak jak będzie on ostatecznie wyglądał na platformie). Dodatkowym ułatwieniem jest serduszko, które wyświetlane jest w podglądzie wzoru w miejscu odpowiadającym położeniu kursora we wzorze edytowanym. Pozwala to znacznie szybciej zlokalizować błąd w przypadku wpisywania formuł złożonych.

Powiązane: