K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Układy równań i ich rozwiązywanie

Standardowym sposobem zapisu układów równań, nie będącym elementem standardowego języka LATEX, jest zapis postaci:
f(x) = uklad{
1 & 'dla x > 0'
2 & 'dla x < 0'
}

W sytuacji, kiedy nie chcemy powtarzać zapisu f(x) po lewej stronie możemy skorzystać z następującej postaci:
uklad{
2x + 5 = 0
x > 0
}

Dla uproszczenia rozwiązywania równań proponujemy zapis:
rownanie{
f(x) = a + b =
= c + d =
= e
}

Powiązane: