K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Wykaz znaczników LaTeX - Ultimate Guide to LaTeX

2+3-4*5/10 2+3-4*5/10
{2+3-4*5}/10 {2+3-4*5}/10
\{1,2,3\} \{1,2,3\}
{2x+3}\over{{7x+6}\over{8}} {2x+3}\over{{7x+6}\over{8}}
(2,37>>, <<2,3>>, <<2,3), (2,3) (2,37gt;>, <<2,3>>, <<2,3), (2,3)
\infty, \emptyset, \varnothing \infty, \emptyset, \varnothing
100\% 100\%
|x| |x|
\angle \alpha \angle \alpha
\forall x, \exists x \forall x, \exists x
x = 5y \quad |*(-4) x = 5y \quad |*(-4)
'gżegżółka i spacje' 'gżegżółka i spacje'
(2+ \ \ \ \ 3)/10 (2+ \ \ \ \ 3)/10
\sqrt{2x+4}, \sqrt[n+1]{2x+4} \sqrt{2x+4}, \sqrt[n+1]{2x+4}
a_i, b^n, (a+b)^3 a_i, b^n, (a+b)^3
a^i_j, a_{ij}, a_{i_j} a^i_j, a_{ij}, a_{i_j}
NN, CC, WW, NNWW, RR NN, CC, WW, NNWW, RR
a \in NN a \in NN
\sin a, \cos a, \tg a, \ctg a \sin a, \cos a, \tg a, \ctg a
\sin a, \cos a, \tg a, \ctg a \sin a, \cos a, \tg a, \ctg a
\log a, \ln a, \exp a, \max a, \min a \log a, \ln a, \exp a, \max a, \min a
{a+b}\choose{b+1} {a+b}\choose{b+1}
\and, \or, \NOT \and, \or, \NOT
\OR, \cup \OR, \cup
\AND, \cap \AND, \cap
A \times B, f \circ g, A \setminus B A \times B, f \circ g, A \setminus B
a \parallel b \perp c a \parallel b \perp c
C\' C\'
\underline {C+B} \underline {C+B}
\overline {C+B} \overline {C+B}
a \iff b a \iff b
a \Rightarrow b, a \Leftarrow b a \Rightarrow b, a \Leftarrow b
f : RR \to CC, a \gets b f : RR \to CC
a > b, a < b, a \le b, a \ge b a > b, a < b, a \le b, a \ge b
a = b, a \neq b, a \approx b, a \sim b a = b, a \neq b, a \approx b, a \sim b
A \supset B, A \subseteq B, A \supset B, A \supseteq B A \supset B, A \subseteq B, A \supset B, A \supseteq B
a \in A, a \notin B, A \ni a a \in A, a \notin B, A \ni a
\alpha, \beta, \gamma, \delta, ... \alpha, \beta, \gamma, \delta, ...
\pi, \rho, \tau, \epsilon, ... \pi, \rho, \tau, \epsilon, ...
\Psi, \Omega, \Pi, \Phi, ... \Psi, \Omega, \Pi, \Phi, ...
45^\circ
\vec{AB}, \vec{a}, \vec{AB}, \vec{a},

Poniżej znajdują się ułatwienia, niedostępne w oryginalnym języku LaTeX:

wyznacznik{
1 & 0
3 & 4
}
wyznacznik{1 & 0 3 & 4}
macierz{
1 & 0
3 & 4
}
macierz{1 & 0 3 & 4}
f(x) = uklad{
1 & 'dla x > 0'
2 & 'dla x < 0'
}
f(x) = uklad{1 & 'dla x > 0' 2 & 'dla x < 0'}
rownanie{
f(x) = a + b =
= c + d =
= e }
rownanie{f(x) = a + b = = c + d = = e}
\lim\limits_{n \rightarrow \infty}{a_n} \lim\limits_{n \rightarrow \infty}{a_n}