K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Ułamki

Do wprowadzania ułamków możemy zastosować trzy konstrukcje:

  • {licznik} \over {mianownik}
  • \frac {licznik} {mianownik}
  • {licznik}/{mianownik}

Ostatnia jest uproszczeniem zaproponowanym przez nas i nie występuje domyślnie w tym języku.

Powiązane: