K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Przedziały

Przedziały otwarte zapisujemy za pomocą nawiasów okrągłych. Aby oznaczyć przedział domknięty należy wstawić znak >> .

W przypadku działań na przedziałach często pojawia się konieczność użycia symbolu nieskończoności. W języku LaTeX symbol nieskończoności można uzyskać za pomocą symbolu \infty.

Powiązane: