K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Wprowadzanie tekstów

Język LATEX jest skonstruowany do wprowadzania wyrażeń matematycznych. Posiada jednak możliwość dodawania tekstów tam gdzie jest to uzasadnione. Dokonuje się w następujący sposób: 'tekst do wypisania'.

Teskt może zawierać polskie znaki i spacje, które nie są pomijane (domyślnie spacje są pomijane).

Aby w trakcie wprowadzania wzorów celowo uzyskać odstęp należy wprowadzić znak \, ale przed nim i po nim musi występować spacja.

Do wprowadzania większych odstępów służy polecenie \quad.

Powiązane: