K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Pierwiastki, potegi, indeksy dolne i górne

Do zapisu pierwiastka korzystamy z wyrażenia \sqrt{wyrażenie} dla pierwiastka drugiego stopnia.

Zapis \sqrt[wartośc]{wyrażenie} stosujemy dla dowolnego pierwiastka.

Do zapisu indeksu górnego (potęg) stosujemy {wyrażenie1}^{wyrażenie2} natomiast do zapisu indeksu dolnego znaku {wyrażenie1}_{wyrażenie2}. Można użyć dla jednego wyrażenia indeksu dolnego i górnego.

Dla wyrażeń jednoznakowych można pominąć nawiasy klamrowe.

Powiązane: