K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Zbiory liczb

Oznaczenia i sposoby zapisu zbiorów liczb są następujące:

  • N - zbiór liczb naturalnych (NN)
  • C - zbiór liczb całkowitych (CC)
  • W - zbiór liczb wymiernych (WW)
  • NW - zbiór liczb niewymierncyh (NNWW)
  • R - zbiór liczb rzeczywistych (RR)
  • \emptyset, \varnothing - zbiór pusty (\emptyset, \varnothing)

Powiązane: