K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Inne działania matematyczne

Operatory logiczne i działania na zbiorach zapisujemy następująco:

 • \and - koniunkcja
 • \or - alteranatywa
 • \AND - iloczyn zbiorów
 • \OR - suma zbiorów
 • \NOT - zaprzeczenie logiczne
 • \times - iloczyn kartezjański
 • \circ - złożenie

 • \parallel - równoległe
 • \perp - prostopadłe

Ostatnim elementem w dziale inne działania są strzałki. Do najczęściej używanych należą:

 • \iff - podwójna, równoważność
 • \Rightarrow - podwójna, z lewej do prawej
 • \Leftarrow - podwójna, z prawej do lewej
 • \to - pojedyncza, z lewej do prawej
 • \gets - pojedyncza, z prawej do lewej

Powiązane: