K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Relacje

Podstawowe relacje większości, mniejszości i równości oznaczamy zwykłymi znakami z klawiatury.

Dla pozostałych relacji oznaczenia są następujące:

 • \neq - nie równe (not equall)
 • \le - mniejsze lub równe (less, equall)
 • \ge - większe lub równe (gross, equall)
 • \approx - w przybliżeniu (approximatelly)
 • \sim - podobne (similar)

 • \sub - jest podzbiorem (subset)
 • \subeq - jest podzbiorem lub jest równe
 • \sup - odwrotnie do \sub
 • \supeq - odwrotnie do \subeq
  • \in - jest elementem
  • \notin - nie jest elementem
  • \ni - odwrotnie do \in

  Powiązane: